Samband mellan gift och Parkinsons kartläggs

Sambandet mellan det giftiga ämnet difenyl och Parkinsons sjukdom är ännu inte helt säkerställt, säger Gunilla Wastensson, specialistläkare på yrkes- och miljömedicinska institutet i Göteborg.
Hon jobbar med utredningen av de fem fall av Parkinson som upptäckts bland de anställda på Wargöns bruk utanför Vänersborg. I lördags rapporterade Radio Halland att ett 30-tal anställda vid Stora Enso i Hyltebruk kan ha kommit i kontakt med difenyl. Anhopningen av Parkinsonfall bland de anställda på Wargöns bruk är inte tillräcklig för att helt bevisa ett samband mellan sjukdomen och ämnet difenyl, säger Gunilla Wastensson. Man måste upptäcka Parkinson hos fler människor som har varit i kontakt med ämnet och kanske via djurexpriment fortsätta utreda sambandet, säger hon. Difenyl är ett mögelgift som användes i de nordiska länderna fram till 1970 i tillverkningen av omslagspapper till frukt. Man slutade använda giftet efter att en pappersarbetare i Finland som jobbat med det plötsligt hade dött i en akut leversjukdom. Studier av andra finska pappersarbetare visade att giftet hade påverkat både det centrala och perifera nervsystemet, enligt Gunilla Wastensson. Men man har inte upptäckt några fall av Parkinson kopplat till giftet i Finland. Att så många som fem anställda har fått Parkinson av de 255 anställda på Wargöns bruk som har varit i kontakt med difenyl under 1950- och 60-talen, det tyder ändå på ett samband. Statistiskt sett borde inte mer än en anställd ha drabbats.