Lyabor oroade över grumlig bäck

Lyabäcken på Hallandsås var brun och grumlig under några timmar i söndags och nu görs en utredning för att klargöra vad det berodde på.
De som bor i området misstänker att grumligheten kom från Skanska-Vincis provborrningar i närheten och tog vattenprover och fotograferade på eget initiativ. Företaget har skickat proverna på analys, som väntas bli klar om någon vecka, skriver HD-NST. Mats Lemberg vid Skanska-Vinci tror att om brunfärgningen beror på provborrningen så är det troligen den ofarliga leran, bentonit som hamnat i bäcken.