Ambulanser en bristvara hos flera landsting

Landstingen i Sverige står inför en hotande brist på ambulanser.
I Gävle är situationen oroande enligt Peter Berg, avdelningschef för ambulanstjänsten där. Och Landstinget i Halland är ett av ytterligare sex landsting där man på olika sätt känt av bristen på ambulanser, uppger TT Ambulansmarknaden i landet har dominerats av i princip tre företag, men av olika anledningar så det numera bara ett av dem som tillverkar ambulanser, och det gör efterfrågan på ambulanser är större än tillgången. Nu har ett antal avdelningschefer inom ambulanssjukvården skrivit till socialstyrelsen för att uppmärksamma dem på problemet