Sveaskog kan stoppa avverkning

Det statliga skogsbolaget Sveaskog har planer för att stoppa all avverkning i skogen. Bolaget har för 2009 räknat med en minskad efterfrågan på timmer och massaved. Men minskning kan bli större. Marknadsläget är svårbedömt.

– Det är ett kärvt läge på marknaden och för våra kunder. Ökar inte efterfrågan på timmer och massaved under våren så kan det bli produktionsbegränsningar framåt påsk, säger Fredrik Klang, som är distriktschef på Sveaskogs i Götaland.

Sveaskog som är landets största skogsägare, med 290 000 hektar skogsmark i Götaland, kan tvingas att stoppa avverkningarna upp till en månad om inte efterfrågan på pappersmassa och byggnadsvirke snart vänder uppåt.

Avverkningsstopp i den här omfattningen är en mycket ovanlig åtgärd. Under de senaste 20 åren har Sveaskog bara stoppat produktionen under så här lång tid vid två tidigare tillfällen; under 90-talskrisen och efter stormarna 2006.
40 anställda och 25 entreprenörer som sysselsätter 100 personer arbetar idag med avverkningar för Sveaskogs räkning i Götaland.

– Det vi gjort som förberedelser redan nu är att vi tagit fram alternativa arbetsuppgifter för personal som jobbar med avverkning. Vi för också en dialog med våra entreprenörer om ekonomisk ersättning om det blir ett längre stillestånd, säger Fredrik Klang.

Redan i höstas när budgeten fastställdes bestämde sig Sveaskog för att minska avverkningarna under 2009 med 17 procent, från 1 miljon kubikmeter som man avverkade under 2008 till 830 000 kubikmeter.
Om avverkningarna senare i vår dessutom stoppas kommer produktionsbortfallet att öka med tre till fyra procent per vecka. 

– Världsmarknaden kan vi inte påverka, men vi tror att skogen kommer att förbli en viktig råvara.

Finns det några ljuspunkter i det här mörkret?

– Det som framförallt drar nu under den kalla vintern är bränslesortimenten. Vi levererar mycket flis till kommunala värmepannor och det är en marknad som växer kraftigt, säger Fredrik Klang.