Varberg

Barnleukemi vanligt vid kärnkraft

Samtidigt som regeringen häver förbudet mot att bygga nya kärnkraftverk, visar en stor tysk studie från 2007 att barnleukemi är vanligare nära kärnkraftverk.

Något som oroat enstaka föräldrar som bor nära Ringhals, men överläkaren vid Miljömedicinskt Centrum vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Lars Barregård är tveksam till om orsaken till ökad barncancerrisk är strålningen.

– Kring moderna kärnkraftverk i normal drift finns det ingen mätbar extra stråldos så att det är svårt att tänka sig att detta skulle bero på strålning från kärnkraftverken. Det finns en liknande undersökning från Frankrike som inte visar någon ökad risk.

Tycker du ändå att man ska gå vidare?

– Vi har fått några samtal där man har varit bekymrad över detta och undrat om det är farligt att bo där. Det tycker jag inte att det är, men finns det en oro hos närboende vill man kanske ändå veta. 

Om det uppstår en kraftig opinion eller om Ringhals, Varbergs kommun eller länsstyrelsen vill ha en uppföljande undersökning , säger Lars Barregård att Miljömedicinskt centrum kan göra en sådan.

Och då sammanställa data från cancerregistret men han är samtidigt tveksam till om antalet barnfamiljer som bor nära Ringhals är tillräckligt stort och även de tyska forskarna tvivlar på det de kom fram till. Men några av de Väröbor vi idag talade med vill ha mera fakta.

”Självklart ska man hålla sig uppdaterad”
”Jag har aldrig känt mig orolig”
”Jag tror att man får ta det med en nypa salt”

Det var några röster i Värö om den tyska studien som kommit fram till att risken för att drabbas barnleukemi ökar i närheten av kärnkraftverk.