Tullens nät grovmaskigt under sommaren

Tullen i den västsvenska regionen, dit Varberg hör, har samma problem under sommaren som kollegorna i resten av landet. Samtidigt som trafiken över gränserna ökar kraftigt under sommaren, både per bil och båt, minskar personalen på grund av sommarledigheterna.
Benny Fremlén, ställföreträdande enhetschef på Tullverket i Västsvenska regionen säger till Radio Halland att bevakningsnätet därför blir mindre finmaskigt. -Det innebär att vi får jobba mer med kontroller som vi baserar på tips från olika håll.Och så ser vi till att sprida semestrarna så gott det går, säger han. Tullbevakningen av Varbergsfärjan sker med personal från Göteborg.