Härliga Hjörnered räddas av kommunen

Laholms kommun går in och räddar sommarens verksamhet på naturområdet Härliga Hjörnered. Friluftsfrämjandets lokalavdelning har haft ekonomisk kris sen bidrag uteblivit från Region Halland, och det var tal om att lägga ner servicen på naturområdet.
Laholms kommun hade halvt lovat att gå in med 25 000 kronor och nu är det löftet spikat. Ytterligare 25 000 kronor saknas i budgeten men dom pengarna tror Lahomls kommun att det ska gå att skaka fram ur Region Halland efter en ny ansökan. Misslyckas det går kommunen in med dom pengarna också, så Härliga Hjörnered kan fortsätta som förut.