Många fuskar med avdragen

Åtta av tio gör felaktiga avdrag i sina deklarationer, men de flesta skattebetalare slipper undan eftersom skattemyndigheten bara hinner kontrollera var tionde deklarant.
En halv miljon skattebetalare får igenom sina oriktiga avdrag och därmed går statskassan miste om en halv miljard i skatteintäkter. Nu vill Riksskatteverket att avdragsreglerna ändras och att man höjer beloppsgränsen för vad som är avdragsgillt.