Varberg

Bakläxa för nekat tillstånd

Det blev bakläxa för Varbergs kommun som nekat parkeringstillstånd till en rörelsehindrad kvinna i egenskap av passagerare.

För att få ett sådant tillstånd krävs att man enligt lagen skall vara värnlös och i behov av ständig tillsyn.

Länsrätten finner nu att en kvinna i Varberg enligt läkarintygen uppfyller alla kriterier för att få tillståndet och att det var fel att neka henne detta.

Länsrätten undanröjer därmed det tidigare beslutet och skickar ärendet tillbaka till Varbergs kommun för ny handläggning.