HALLAND

Inget rökförbud inom landstinget

Landstinget Halland säger nej till ett tobaksförbud under arbetstid för de anställda. Frågan avgjordes av landstingsfullmäktige på måndagen.

Frågan väckte en livlig debatt, som skar över partigränser och också genom partier.

Invändningarna mot förbudet handlade främst om att ett eventuellt förbud skulle inskränka på de anställdas personliga integritet.

Men för SPI:s Ingeborg Oleni som hade väckt frågan, efter exempel från Halmstad kommun som har ett rökförbud, handlar det inte om det:

– Personal i arbete är inte privatpersoner, de representerar alltid arbetsgivaren. Rökstopp handlar i denna motion om tid som arbetsgivaren köper, säger Ingeborg Oleni.

En oenig landstingsstyrelse hade gett Olenis motion avslag. En av dem som där var för ett tobaksförbud är centerns Göran Karlsson, bland annat med hänvisning till att landstingets personal ska hjälpa patienter till bättre hälsa på olika vis.

– Det blir ett problem om det blir så att man sitter och luktar rök när man för de här samtalen eller har snus i munnen. Det går inte att komma ifrån. Det är en trovärdighetsfråga.

Socialdemokraternas Lise-Lotte Olsson tyckte att gränsdragningsfrågan skulle bli svår.

– Det finns fler lukter och dofter som skapar problem för våra patienter, ska vi förbjuda dem också, frågade Lise-Lotte Olsson.

Moderaten Patrik Hultgren skruvade frågan ett snäpp till.

– Nästa steg kanske blir att säga till patienterna att de inte får förstöra miljön för personalen, så de får inte heller syssla med tobaksbruk så länge de är patienter.

Förslagsställaren Ingeborg Oleni vädjade till de ledamöter i landstingsfullmäktige som också sitter i Halmstads kommunfullmäktige, och där röstat igenom rökförbud under arbetstid.

– Åtminstone kan de som har suttit och fattat ett beslut för Halmstad kommun väl inte hoppa av det sättet att se på rökfri personal, säger hon.

Men framme vid beslut blev det nej till ett tobaksfritt landsting. 15 ledamöter höll med Oleni men 47 gick emot, och övriga avstog från att rösta, eller var frånvarande.

I Landstingsfullmäktiges beslut sägs att man är väl medveten om tobakens negativa hälsoeffekter och att medarbetarna erbjuds hjälp med rökavvänjning. Men ett tobaksförbud tror landstingsfullmäktige alltså inte på.