Varberg

Getteröns flygfält kan bli modernt

Chanserna har ökat för att flygfältet på Getterön i Varberg trots allt får en asfalterad start och landningsbana. Två av tre företag i kommunen är beredda att bidra ekonomiskt till en upprustning.

– Vinnarna på en upprustning är företagen i kommunen som då får möjlighet att trafikera mindre flygplatser runt om i landet och i norra Europa, säger  Bengt Melkersson som tidigare var länsflygchef och en av dem som länge engagerat sig för att få en upprustning av banan på Getterön.

För tre år sedan stängdes en av banorna. Sedan dess har det inträffat flera olycksincidenter med privata plan och som gjort att många inom näringslivet inte vill använda flygfältet på Getterön.

För att efterhöra hur stort intresset egentligen är för en upprustning skickade Marknad Varberg brev till 69 lokala företag. 47 svarade att de stöttar planerna och att de också förbinder sig att bidra ekonomiskt. Dessutom har kontakter tagits med sparbankstiftelsen.

I nästa vecka ska kommunledningen diskutera ärendet.

– Det finns en politisk majoritet för att gå in med 1,5 miljoner kronor för att asfaltera banan, säger kommunalrådet Gösta Bergenheim (M).

Totalt med underarbeten och belysning har en tidigare gjord kalkyl pekat på en kostnad på ungefär 5,5 miljoner kronor.