Halmstad

Stora kostnader väntar Teatern

Teaterbyggnaden i Halmstad är omodern och nedsliten och att göra något åt den kan bli en dyr affär för kommunen. Prislappen ligger mellan 150 och 275 miljoner kronor.

Att renovera den befintliga med plats för 900 personer skulle kosta omkring 150 miljoner kronor enligt en konsultrapport som Hallandsposten gått igenom. En ny modern teater med plats för 1 200 besökare och en helt ny scen skulle kosta nästan det dubbla eller 275 miljoner kronor.

Ärendet har ännu inte behandlats politiskt. Närmast kommer de mest akuta bristerna i arbetsmiljön för scenarbetarna att åtgärdas på Halmstads Teater.