Halmstad

Köken på förskolorna får godkänt

Köken på förskolorna i Halmstad har generellt sett en bra hygien och följer de regler som finns. Det visar en kontroll som gjorts av personal på miljö- och häloskyddsförvaltningen.

Under tre dagar gjordes oanmälda besök på 46 kök på förskolor  när maten tillagades.

– Generellt sett har vi bra kök och duktig personal i Halmstad, säger Eva Henningson som är miljö- och hälsoskyddsinspektör.

– Vi har lagt ner mycket arbete på att vara ute i köken och vi har haft ett bra samarbete med andra berörda kommunala förvaltningar.

– Det känns jättekul att få ett så bra resultat på ett sådant projekt, säger Eva Henningsson.