Halmstad

Luften bättre än väntat

Luften är bättre än väntat i centrala Halmstad. Det visar kommunens mätningar vid den hårt trafikerade Viktoriagatan.

Såväl svaveldioxid som kvävedioxid och partiklar håller sig under Naturvårdsverkets gränser. Tidigare mätningar som gjorts i takhöjd på hus i stan har visat att luftkvaliteten har varit på gränsen för vad som är acceptabelt innan det krävs en större kartläggning. Därför satte mijö- och hälsoskyddsförvatlningen upp en mätstation i gatuhöjd. Enligt den behövs alltså inga vidare åtgärder mer än att man fortsätter ha koll på luften.