Inget eldningsförbud i länet

Inför Valborg införs i grannlänen eldningsförbud på grund av den extrema torkan. Men inte i Halland.

Orsaken är dels att räddningstjänsten i Halland redan förra året bestämt att vara restriktiva med förbud.  

Men det handlar också om att meteorologerna sagt att det kan komma regn i helgen, det säger Lars Fredin som är brandingenjör vid räddningstjänsten i Halmstad.

– Då tror inte vi på pedagogiken att inför eldningsförbud utan vi litar på att allmänheten förstår situationen och efterlever våra råd och anvisningar.

– Ska vi införa eldningsförbud måste det vara under längre perioder där man har lättare att nå fram med informationen att det råder eldningsförbud eller att det är tillåtet, säger Lars Fredin. 

Men i nordvästra Skåne och i Älvsborgs län har man infört eldningsförbud, ser de annorlunda på det?

– Uppenbart gör de det. Vi har i vårt beslut varit vacklande hit och dit men föll för informationsvalet, att allmänheten hjälper oss att hålla det lugnt.

Nu är det Valborg imorgon, många brasor att vänta, är det inga restriktioner någonstans?

--Inte restriktioner i den bemärkelsen att det är förbjudet att elda. Men var och en bör göra en bedömning och följa våra råd. Då tycker jag att det är fritt fram att kunna elda i begränsad skala, säger Lars Fredin.

Men Älvsereds Byalag, en av drygt 30 arrangörer till Valborg i Halland är kritisk till att räddningstjänsten inte har utfärdat eldningsförbud.  

De har själva valt att ställa in årets brasa och fyrverkerier, som annars brukar locka 2000-3000 personer, eftersom de anser att brandrisken är för stor.  

Elisabeth Andersson är kassör i Älvsereds Byalag.

– Jag tycker att det skulle vara eldningsförbud för i Västergötland, 1 kilometer härifrån så är det eldningsförbud eftersom det är så torrt här. Det hade varit enklare för oss om man hade haft eldningsförbud. 

Har det varit ett besvärligt beslut att komma fram till?

– Ja, vi vet ju att det är mycket folk som har planerat att åka hit, vi har diskuterat hit och dit men vi vill inte ha det på vårt ansvar att det börjar brinna, säger Elisabeth Andersson.