Halland

Getinges VD högst avlönad

Det börsbolag i landet som betalar sin VD allra bäst är medicinföretaget Getinge.

Detta enligt tidningen Göteborgsposten som granskat chefsvillkoren på Stockholmsbörsens 20 största bolag.

Sammanställningen toppas av Johan Malmquist, VD för Getinge sedan 1997.

Förra året fick han 21,1 miljoner i ersättning, varav 11 miljoner i fast lön och 8 miljoner i bonus, 1,3 miljoner i optioner och 0,8 miljoner övrigt.