Hylte

Mycket sämre lön för politiker

De förtroendevalda i Hylte kommun sänker sina arvoden betydligt mer än vad som var sagt från början. Kommunrådet får sänkt lön med nästan 7 000 kronor i månaden.

De ledande politikerna var först inne på att sänka ersättningen med 5 procent mot bakgrund av kommunens ekonomiska situation. När kommunstyrelsen sedan beslutade i ärendet fanns det plötsligt en majoritet att sänka arvodena med 15 procent, berättar Hallandsposten.

För kommunstyrelsens ordförande Lennart Olsson innebär beslutet att hans lön sänks med 6 800 kronor i månaden.