Falkenberg

Handikappomsorgen privatiseras

De två privata vårdföretagen Carema Orkidén och Avesina tar över driften av flertalet gruppboenden och dagcentraler inom handikappomsorgen i Falkenberg. Omkring 170 kommunalt anställda berörs av förändringen.

De som idag arbetar inom den kommunala handikappomsorgen kommer att erbjudas anställning hos de privata vårdgivarna. Privatiseringen innebär att kommunen räknar med spara 15 miljoner kronor om året.

– Det blir effektivare att driva verksamheten på det här sättet, säger Rie Boulund (M) som är socialnämndens ordförande.

– Jag är inte orolig för att det ska gå ut över kvalitén. Det har funnits en tröghet i vår egen verksamhet. Vi har arbetat efter ett visst sätt och haft svårt för att jobba annorlunda.

Enligt Rie Boulund kan idag enskilda anställda eller anhöriga ha egna uppfattningar om vad som ska förväntas ingå i den vård kommunen erbjuder.

Nu blir det tydligt specificerade kvalitetskrav. I det omfattande anbudsunderlaget har också kvaliteten viktats högre än ekonomin och kommunen också tagit hjälp av en utomstående konsult som gått igenom de olika anbuden.

Carema Orkidén tar över driften i flertalet av gruppboendena och dagcentralerna, medan Avesina ersätter likaledes privata Attendo Care som idag driver åtta gruppboenden.

Att nu i stort sett hela handikappomsorgen läggs ut på entreprenad ska spara in åtskilliga tiotals miljoner för kommunen över hela avtalsperioden som omfattar 5 år med 2 års eventuell förlängning.

Den första november tar de privata vårdföretagen över.