Betor ger bönderna en extra slant

Till skillnad från övriga delar av lantbruket där man idag brottas med stora försämringar på försäljningspriset, ser betodlarna rätt ljust på framtiden.

Betodlarna har fått ett bra avtal med sockerbolaget Danisco för de kommande åren. 

Lars-Inge Gunnarsson är företrädare för de halländska betodlarna.

– Vi har fått ett nytt avtal som gäller för 2009 och 2010, och jag tycker att det ser positivt ut för den svenska och den halländska betesodlingen.

Det nya avtalet med sockerproducenten Danisco tillför de 4 000 svenska betodlarna 250 miljoner kronor.  

För några år sedan satte EU kraftig press på betodlarna för att få ner överproduktionen i Europa. Men så farligt som man då befarade blev det inte, säger Lars-Inge Gunnarsson.

– Vi har väl kommit ut förvånansvärt bra ur den här processen, det var väl egentligen många som trodde att den nordeuropeiska sockerodlingen skulle försvinna och flyttas ner till södra Europa där man har bättre förutsättningar.

Idag finns det omkring 100 betodlare i Halland, och de fortsätter att bli färre men arealen som odlas är konstant.

Ett problem finns, sockerbruket i Örtofta utanför Eslöv ligger strax utanför den 8-milsgräns som Danisco har för fraktfria transporter. Det kostar de halländska odlarna 1 500 kronor per hektar och därför vill man ha den gränsen utsträckt.

– Det är en fråga som vi kommer att driva framöver, att försöka få den utökad. Förutom då betor som går till socker produktion så ska produktionen av industrisocker öka så måste nog sannolikt gränsen också utökas, säger Lars-Inge Gunnarsson.