Laholm

Projekt ger Laholm nya invånare

Laholm har precis tagit emot sin första flyktingfamilj genom projektet Organiserad vidareflytt. Flyttströmmen ska gå från kommuner med många flyktingar till kommuner med få, och det bygger på frivillighet.

Laholm har precis tagit emot sin första flyktingfamilj, som valt att flytta just till Laholm. Det har familjen, från början från Somalia, kunnat göra genom ett projekt som heter Organiserad vidareflytt.  

Genom flytten hjälper familjen från Somalia också Laholm att uppfylla sitt avtal med Migrationsverket. Det säger integrationssamordnare Anna Holgersson.

– Vi har ett avtal om att ta emot minst 35 individer, förra året lyckades vi inte uppnå det avtalet. Vi hade lediga lägenheter att erbjuda men kunde inte få hit några familjer som var intresserade av att flytta till Laholm. 

Organiserad vidareflytt är just att locka människor till Laholms kommun. 

Kan man säga att det blir en konkurrens om flyktingarna?

– Det skulle kunna bli det, men en mycket viktig anledning till att vi väljer att delta är att vi ser Organiserad vidareflytt och god introduktion för nyanlända som ett nationellt ansvar, och det vill vi i Laholm gärna vara med att bidra med.

Blir det ett bättre mottagande för dem som kommer via Organiserad vidareflykt?

– Det är en svår fråga att bedöma, den stora skillnaden mellan att bli kommunplacerad av Migrationsverket och komma genom Organiserad vidareflykt är att genom Organiserad vidareflykt så är det individens val att flytta till Laholm, säger Anna Holgersson.

Yasmine kommer från Somalia och är 11 år och hon har tillsammans med sin pappa och storebror precis flyttat till Laholm från Göteborg, och hon gillar det.