Varberg

Rockfestival med frisk luft

Sveriges första klimatneutrala rockfestival hålls i Varberg i sommar. Utsläppen av skadliga klimatgaser ska minimeras och för det som ändå släpps ut tänker arrangörerna köpa utsläppsrätter.

– Vi försöker se till att skapa så lite utsläpp av klimatgaser som möjligt, säger Anders Axelsson som är en av arrangörerna.

– Det går inte att helt och hållet undvika utsläpp. De utsläpp som vi ändå skapar köper vi utsläppsrätter.

Arrangörerna kommer att ha folk som räknar ut hur mycket utsläpp som festivalen kommer att generera.

– De som kommer till Varberg på ett miljövänligt sätt kommer vi att premiera, säger Lars Andrén.

Såväl Energimyndigheten som Region Halland och flera företag i Varberg är med och betalar den del av klimatfestivalen som biljettförsäljningen inte täcker.

Det blir 60-, 70- och 80-talsrock med tribute-band, alltså sådana som satsar på att efterlikna stora världsartister som Rolling Stones och U2.

Den klimatnuetrala rockfestivalen arrangeras den 4 juli.