Falkenberg

Klartecken för täkt i Hanapjutten

Miljödomstolen ger med vissa reservationer Skanska rätt att bryta sten vid Hanapjutten nära Ljungsjön öster om Falkenberg.

Tillståndet till bergtäkten hade överklagats av en aktionsgrupp men miljödomstolen tar inte upp deras protester eftersom den menar att aktionsgruppen inte har rätt att överklaga.

Miljödomstolen ställer flera villkor på hur brytningen ska gå till. Den får inte ske under sommarmånaderna, och tillståndet begränsas till 15 år. Skanska som krävt lindrigare villkor kan överklaga till Miljööverdomstolen.

Lennart Nilsson som bor granne med den planerade täkten säger till Radio Halland att han är chockad över förlusten i Miljödomstolen:

– Jag är sakägare och kommer troligen att överklaga beslutet. Men först ska läsa hela domen och prata med min advokat.