Varberg

Vårdplatser räcker inte på sjukhus

Vårdplatserna på vissa avdelningar på sjukhuset i Varberg räcker inte till och 14 av dem 40 läkarna kräver att ledningen omfördelar vårdplatserna på sjukhuset och ändrar rutinerna för hur de ska utnyttjas.

Gösta Rüter som är chefläkaren på sjukhuset säger att en sådan förändring som en grupp läkare kräver inte med automatik kan lösa problemet och att det alltid kommer att behövas samarbete mellan klinikerna vid toppbelastning.

– Det är ju inget nytt att det är problem med vårdplatser. Det är alltid en avvägningsfråga hur fördelningen av platser ska se ut till och från, säger han.

Sjukhusledningen som på måndag ska ta upp en diskussion med läkarna på medicinkliniken tillbakavisar att patientsäkerheten är dålig. Gösta Rüter säger ändå att det finns anledning att se över hur den så kallade vårdplatskoordinatorn ska kunna utnyttjas bättre. Men att tillsätta en tjänst dygnet runt för att läkarna helt ska slippa att tvingas hantera platsfrågor är han tveksam till.

Sjukhusledningen tillbakavisar också bestämt att problemet med att få vårdplatserma att räcka till inte har något samband med händelsen för en tid sedan då en äldre kvinna som kommit in till akutmottagningen  senare avled.

Ledningen pekar också på att den totala beläggningen den här våren inte överstigit 90 procent någon gång och att medicinkliniken även har öronmärkta platser på kirurgen.