Stendumpningsbeslut överklagas

Naturvårdsverket håller inte med länsstyrelsen i Halland om att Greenpeace inte behöver tillstånd för att få dumpa stenblock i Kattegatt vid Fladen och Lilla Middelgrund. Stendumpningen ska enligt Greenpeace förhindra trålfiske och skydda arter i området.

Enligt länstyrelsen så är stendumpningen inte ett så stort ingrepp i miljön att tillstånd krävs. Men Naturvårdsverket menar att det finns en risk för att fiskeredskap kan fastna i stenblocken. Verket vill att frågan utreds vidare och har överklagat länsstyrelsen beslut till Miljödomstolen.