Falkenberg

Vårdföretag drar ner på personal

När Carema Orkidén tar över driften av tio gruppbostäder i Falkenberg ska det dras ned på personal, det säger kommunals ordförande Catharina Berghorn, som menar att kommunen har mörkat uppgifter.

Socialnämndens ordförande i Falkenberg, Rie Bolund säger däremot att samarbetet mellan socialförvaltningen och fackliga representanter har fungerat bra när det gäller övergången till privata sektorn för gruppbostäder. 

– Jag beklagar om hon känner så. Jag tycker att man har jobbat tillsammans med de fackliga representanterna väl, säger Rie Bolund.

Det som man är upprörd över från fackligt håll är ett dokument från Carema Orkidén, som ska driva gruppbostäderna, om att det blir personalminskningar. Catharina Berghorn, lokal ordförande på kommunal, menar att kommunen inte har visat dokumentet för fackliga representanter.

– Bara i boendena här på gruppbostäderna i handikappomsorgen så kan det röra sig om 23-24 årsarbetare, säger Catharina Borghorn.

Kände ni till övertaligheten? 

– Nej, det visste vi inte om, det har kommit som en överraskning. Kommunen har lovat att all personal ska gå med och att jobben ska vara tryggade.

Nu ska de cirka 170 anställda välja om de vill vara med i övergången till Carema Orkidé och jobba kvar på gruppbostäderna eller stanna kvar inom kommunen, i någon annan verksamhet. Blir det många som väljer att stanna kvar inom kommunen så innebär det att det blir en stor övertalighet i bland kommunanställda. 

Rie Bolund säger att man har en plan för dem som väljer att stanna kvar. 

– I första hand erbjuds man ett uppdrag inom vår förvaltning om det finns något lämplig. Det handlar både om personens kompetens och lediga jobb, säger Rie Bolund.

Hur många har ni en beredskap för? 

– Det kan jag inte svara på. Om ingen väljer att gå med över så har vi inte 170 lediga tjänster, så enkelt är det, säger Rie Bolund.