Underleverantörer kommer i kläm

Underleverantörer till företag som befinner sig under rekonstruktion och tvingas vänta på sina pengar föreslås få hjälp i form av ny lagstiftning. Det avslöjar Folkpartiets riksdagsman Jan Ertsborn, som sitter i den nu pågående insolvensutredningen.

Bland annat kommer insolvensutredningen att föreslå avsevärt snabbare handläggning av rekonstruktioner. Pia Hantoft är vd på ett Halmstadföretag som just nu väntar på en miljon kronor som en kund är skyldig henne.

– Det som stör mig mest är den diffusa tidslinjen som råder, man vet inte när det blir färdigt eller hur det kommer att bli, säger Pia Hantoft.

Pia Hantoft är vd på ett av många Hallandsföretag, Mouldex ab, som just nu kommit i kläm när en stor kund befinner sig i rekonstruktion, i det här fallet sågverksägaren Rörvik Timber.

Tanken med rekonstruktionen är ju att företaget ska kunna leva vidare men samtidigt innebär lagstiftningen kring processen att underleverantörerna kommer i kläm när de måste vänta på sina pengar.

Men Folkpartiets riksdagsman Jan Ertsborn i insolvensutredningen säger nu att en förändring av lagarna är på gång.

– Det är ett av våra uppdrag att se till att det blir mycket kortare handläggningstider i rekonstruktionsärendena. Jag räknar med att vi kommer att ha ett förslag där en huvudregel är att man inom två månader ska ha klarar ut rekonstruktionen. Det är framförallt av hänsyn till fordringsägarna, de har rätt att få ett besked, säger Jan Ertsborn.

Jan Ertsborn signalerar också att det kan bli så att den skattelag som kräver att ett företag som begär rekonstruktion omedelbart måste betala in obetald skatt och avgifter innan man betalat sina skulder till leverantörerna, den lagen kan också komma att ses över.

– Har staten, i de här sammanhangen, tagit många steg bakåt så får de ta ytterligare steg bakåt så att vi underlättar för livskraftiga företag att överleva, säger Jan Ertsborn.