Halmstad

Radar räknar cyklister

Med hjälp av radar ska alla som cyklar räknas på broarna över Nissan i Halmstad. Det ska finnas en radar på varje bro där man cyklar under sommaren.

Kommunen har tidigare använt sig av den tradtionella metoden att räkna med slangar på vägar, men det systemet är inte helt tillförlitligt.

Resultatet av mätningarna ska sedan användas för att se trafikströmmar och ska leda till bättre trafikplanering.