Trädgård ska göra sjuka friskare

I dag invigdes en terapeutisk trädgård på Sjukhuset i Varberg. Genom att få gå ut i en trädgård, lukta på växter och sticka ner fötterna i gräset, ska patienterna snabbare bli friska.

Tommy Sandqvist är fastighetsförvaltare på landstingsfastigheter och en av initiativtagarna till projektet.

– Idén kom från ett tv-program där man visade en sinnenas trädgård där man hade byggt trädgården för att få komma ut och vårdas i utemiljö. Trädgården är handikappsanpassad och tillgänglighetsanpassad. Den är byggd så att man kan komma ut med en säng och en rullator, säger Tommy Sandqvist. 

Trädgården har kostat 3 miljoner kronor och beräknas komma att kosta ytterligare två miljoner för de delar som ännu inte är klara. Men hur är det här då möjligt, när strypsnaran runt vårdbudgeten knyts allt hårdare? Förklaringen är att pengarna inte kommer från landstinget utan från fastighetsägaren, landstinget fastigheter, som valt att göra den här investeringen.

Liselotte Almér är arbetsterapeut är arbetsterapeut på Sjukhuset i Varberg.

 Vad är nyttan med trädgården för rehabilitering?

 – På längre sikt så ser man att trädgård och natur bidrar till välbefinnande på olika plan, säger Liselotte Almér.