Halmstad

Bonus till duktiga SFI-elever

Halmstad blir en av 13 kommuner där den omdebatterade bonusen införs i Svenska För Invandrare, SFI. Syftet med bonusen är att undersöka om en ekonomisk morot leder till att nyanlända invandrare snabbare lär sig svenska.

– Det innebär att vi får delta i nationellt försök och det tycker vi är intressant. Men det handlar inte bara om pengar till deltagare utan också kvalitetsarbete och andra delar, säger Andreas Lökholm som är rektor för Vuxenutbildningen i Halmstad.

När Halmstad nu är en av de svenska kommuner där SFI-bonus nu införs på försök så får man också särskilt stöd. Pengarna ska gå till att förbättra kvaliteten på undervisningen och ersätta kostnader kring hanteringen av bonusen.

Syftet med bonusen är att undersöka om en ekonomisk morot leder till att nyanlända invandrare snabbare lär sig svenska. Som mest kan en SFI-studerande få 12 000 kronor i bonus. Kravet är då betyget godkänt inom 15 månader från kursstart.

Bonusen har vållat debatt. Bara de som redan har goda förutsättningar gynnas, menar kritikerna.

– Man kan alltid problematisera när man inför ett nytt system. Det är en politisk vilja och ett politisk beslut, säger Andreas Lökholm.