Falkenberg

Ingen ny detaljplan i Ugglarp

Regeringen har avslagit förslaget till ny detaljplan för en del av Ugglarps samhälle. Anledningen är att Boverket har fört fram nya formella krav. Inom området planeras ett Matens Hus och ett 20-tal nya villor.

--  Det handlar om utvecklingen av näringslivet i Ugglarp och det är viktigt. Därför måste planen göras om så snart som möjligt, kommenterar kommunrådet Mari-Louise Wernersson.

Det är några markägare i Ugglarp som överklagat planen. Den täcker både befintliga villor och mark för ett 20-tal nya hus på stora tomter med utsikt mot havet.