Varberg

Mindre bidrag till idrottshall

Den planerade nya innebandyhallen i Varberg lär få nöja sig med ett kommunalt hyresbidrag på storleksordningen en halv miljon kronor om året.

I varje fall är kommunens politiska ledning inte beredd att gå in med det tredubbla beloppet, som är vad innebandyklubben Warberg IC har begärt. Det säger kommunalrådet Gösta Bergenheim sedan kommunstyrelsens arbetsutskott tagit upp frågan som extraärende i tisdags.

Frågan har behandlats mycket snabbt eftersom Warberg IC vill ha besked om vilka villkor som gäller. Dessutom vill Warberg IC ha kommunal borgen. Enligt Bergenheim är det troligt att kommunen går in med borgen för halva bygget.

Den nya hallen byggs norr om Bockstensskolan och väntas lösa den nuvarande bristen på idrottshallar i Varberg.