Varberg

WIC fullföljer plan på ny jättehall

Trots att Varbergs kommun bara säger ja till en tredjedel i hyresbidrag och begränsar sitt borgensåtagande till hälften av vad Warbergs Innebandyclub ansökt om, så går klubben vidare med planerna på att bygga en egen idrottshall.

Enligt ordföranden i Warbergs innebandyklubb, Urban Jonsson har klubben en ekonomi i balans, så trots beskedet från den politiska ledningen i Varbergs kommun om ett mindre ekonomiskt stöd än vad klubben önskat, så fullföljs planera på en nya träningshallen. 

Beslutet bygger på att borgensåtagandet omfattar den del av hallen som kostar mest, med omklädningsrum och läktare, och att troligtvis en privat aktör går in som delborgenär. Dessutom kommer WIC att slippa hyra in sig i andra hallar och hoppas kunna locka till sig andra hyresgäster under dagtid, t ex friskolor.

Innebandyklubben väljer ändå att minska på bygget till att omfatta tre i stället för fyra planer till att börja med.

I den nya anläggningen ska alla lagen träna och spela matcher med undantag för herrarnas elitlag som fortsätter i Sparbankshallen som tidigare.