40 årstjänster kan försvinna

Omkring 70 personer kan komma att bli utan jobb inom handikappomsorgen i Falkenberg som en följd av att företaget Carema tar över gruppboenden för handikappade.

Det har facket Kommunal kommit fram till efter att ha tagit del av Caremas bemanningsplan.

– Det rör sig om en övertalighet på 40 årstjänster, som flera personer delar på, säger kommunals Katarina Bergholm.

Situationen diskuterades i dag mellan facket och Falkenbergs kommunchef, Rolf Landholm. Han skall nu kontakta de berörda förvaltningarna, socialförvaltningen och arbetsgivarenheten.

– Sen är det upp till dom att hantera situationen, kommenterar Rolf Landholm och tillägger att Falkenbergs kommun har svårt att erbjuda de övertaliga andra jobb, utan att den personal som inte kan följa med till Carema riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist.