Representation redovisades fel

Kultur- och fritidskontoret i Varberg har bjudit på mat utan att tala om vilka som var med eller vad som var syftet med representationen. Det visar en granskning som kommunen har gjort.

Det är ekonomichefen i Varbergs kommun, Magnus Widén, som har granskat en del av de anklagelser som Vänsterpartiet har riktat mot förhållandena på kultur- och fritidsförvaltningen.

Magnus Widén har kommit fram till att representationskostnader på drygt 100 000 kronor har bokförts på felaktigt sätt och utan att man talat om vilka som ätit på kommunens bekostnad eller varför.

Så under måndagen hade Widén ett möte med förvaltningschefen Mircea Nitescu som fick lämna de uppgifter som saknades, och efter det är Magnus Widén nöjd.

Tidigare har en extern revisor gjort en granskning med anledning av Rotarys vårkonsert förra året. Då stod kultur- och fritidsförvaltningen för annonskostnader och övernattning för musiker, utan att det framgick att kommunen var medarrangör.

Den revisorn uppmanade då kommunen att dessutom undersöka arbetsmiljön. Den utredningen väntas bli klar nu i veckan.