Halmstad

Bäckagård kritiseras

Länsstyrelsen riktar nu allvarlig kritik mot det omtalade äldreboendet Bäckagård i Halmstad.

Kritiken kommer sedan Länsstyrelsen nu utrett sammanlagt fem lex Sarah-anmälningar och kommer fram till att det fanns fog för det allra mesta av kritiken som riktades mot äldreboendet när missförhållandena uppdagades hösten 2008.

Då slog anställda larm om att gamla fick ligga kvar i sina sängar när personalens kaffestunder och tv-tittande sattes främst.

Länsstyrelsen skriver nu att man utgår från att missförhållandena rättats till.

Länsstyrelsen konstaterar också att Halmstads hemvårdsnämnd agerade skyndsamt för att förhindra ett upprepande när missförhållandena uppdagades hösten 2008. Därför avslutas granskningsärendet utan att kritik riktas mot någon enskild ansvarig.

Tio av de 18 anställda på avdelningen på Bäckagård omplacerades i slutet av föra året och två tilldelades skriftliga varningar.

Halmstad kommun har nu beslutat att den här avdelningen skall läggas ned.