Kungsbacka

Barnomsorg köps och säljs

Kungsbackas ledande politiker är positiva till planerna på att låta förskolebarn åka över kommungränserna. Kommunstyrelsens arbetsutskott sade på tisdagen ja till det förslag som just nu diskuteras i Göteborgsregionen och som går ut på att kommuner som har lediga platser inom barnomsorgen kan sälja platser till grannkommuner. Det väntas innebära att Kungsbacka får ta emot barn från Göteborg som just nu har kö till barnomsorgen.