Varberg

Privata läkare kritiserar sjukhus

De privata hjärtläkarna Carl Nemeczek och Tommy Carlsson reagerar mot förhållandena på medicinkliniken på Sjukhuset i Varberg. Överbeläggning gör att patienter hamnar på fel klinik eller skickas hem för tidigt.

– Patienter med hjärtsymtom eller hjärtsjukdom hamnar på icke specialiserade avdelningar. De får därmed inte den primära handläggning och omhändertagande som man kan färvänta sig, säger Carl Nemczek.

– I värsta fall skulle det kunna innebära att ett problem inte identifieras. Men det mer vardagliga problemet är att utredningen inte blir avslutad under sjukhusvistelsen utan förs över till öppenvården - alltså till oss.

Carl Nemeczek och Tommy Carlsson på privata Hjärthuset i Varberg vittnar om att när medicinkliniken i Varberg är överbelagd så finns det ett motstånd mot att lägga in patienter. Eller så hamnar de på en helt annan avdelning som inte har den rätta kompetensen. Och om privata Hjärthuset får göra sånt som borde ha gjorts på sjukhhuset så betyder det en sämre vård menar Carl Nemeczek:

– Jag upplever att det blir en kvalitetsförsämring att inte få den vård och hjälp som man kan kräva från ett sjukhus.

– Ingen har råkat illa ut så här långt, men visst har det känts lite skakigt ibland, säger Carl Nemeczek.