Varberg

Kommunledningen med på spåret

Kommunstyrelsen i Varberg sa på tisdagen ja till att betala 290 miljoner kronor av kostnaden för dubbelspåret genom Varberg. Det är dock kommunfullmäktige som fäller det slutliga avgörandet.

Även Region Hallands styrelse har nyligen sagt sig beredd att skjuta till 210 miljoner kronor av de pengar som finns till vägar och järnvägar under de kommande 12 åren.

Därmed ser det ut som om det mesta finns hemma av de 600 miljoner kronor som staten kräver att någon ska betala.

Hela kostnaden för dubbelspåret genom Varberg beräknas numera till nära 3 miljarder kronor.

Nyligen bedömde Varbergs kommunledning att fastighetsbolaget Jernhusen dessutom kommer att betala cirka 100 miljoner kronor, vilket alltså är vad som fattas om Varbergs kommun betalar 290 miljoner kronor och Region Halland 210 miljoner kr.