Mycket gräspollen i luften

Halterna av gräspollen är för tillfället mycket höga i Halland. Ändå kommer det att bli värre. Pollenprognoser som företaget Botaniska Analysgruppen i Göteborg gjort, visar att gräspollenkurvan ännu inte nått sin kulmen.


-Jag har inte känt av allergin så farligt tidigare år, men i år är det väldigt mycket, säger pollenallergikern Anna Eriksson från Halmstad.

Många gräspollenallergiker plågas nu av rinnande näsa, svullna ögon och astmatiska besvär.

Det beror bland annat på att gräset, som tillsammans med björken delar förstaplatsen på listan över de besvärligaste pollenallergierna, har blommat kraftigt under den varma våren.

Halten gräspollen i luften har nu passerat gränsen för mycket höga halter, dvs 100 pollenkorn per kubikmeter luft och dygn. Och det kan bli värre säger Åslög Dahl, forskningschef på Botaniska Analysgruppen i Göteborg:

-Vi ser att halterna fortfarande är på väg upp. Sannolikt har de hållit igen under den lite kallare perioden som varit före midsommar.

 På Apoteket märker receptarien Eva-Britt Bramstedt-Svensson av en klar försäljningsökning av medicin mot gräspollenbesvär.

-Försäljningen har varit hög hela våren och just nu är det gräspollen som folk verkar besväras av.

Kombinationen med fukt och värme är idealisk för gräsblommorna. Men tiden för blomningen är helt normal.

Eva-Britt Bramstedt-Svensson

Åslög Dahl, forskningschef på företaget Botaniska analysgruppen som är knutet till Göteborgs universitet