HALLAND

Regeringspengar till äldre

Landstinget i Halland får drygt 12 miljoner kronor och kommunerna omkring 28 miljoner kronor av regeringen som ska gå till insatser inom vård och omsorg för äldre.

Pengarna är en del av stimulansbidraget på på drygt 1, 3 miljarder kronor som regeringen fördelar till kommuner och landsting.

Mest pengar av kommunerna i Halland får Halmstad som får drygt 9 miljoner kronor, medan Hylte som får minst får 1, 2 miljoner.