HALMSTAD

Fler vindkraftverk planeras

Arise Windpower planerar elva vindkraftverk i och runt Stjärnarp. Ansökan har lämnats in till länsstyrelsen i Halland och företaget bjuder nu in till samråd.

Verken kommer att producera miljöanpassad energi som motsvarar årsbehovet för mer än 6 000 villor. Företaget bjuder in till ett offentligt samrådsmöte eftersom de redan nu vet att verken kommer att synas i landskapet och höras om man står nära dem.