Krönleins flyttar från centrum

Krönleins bryggeri i Halmstad kan komma att flytta från sitt centrala läge. De vill att kommunen fortsätter att reservera den tomt på Kårarp – Warangelsros industriområde, som varit reserverad för företaget sedan början av 2000-talet.

Frågan om Krönlein ska få vara kvar i centrum eller inte är en lång följetong. Den följetongen avgjordes förra året då miljödomstolen gav Krönlein miljötillstånd utan tidsbegränsning för bryggeriverksamheten i centrala Halmstad, men nu öppnar företaget ändå för en flytt.

I ett brev till den kommunala ledningen skriver Krönleins vd Carl Krönlein att företaget sedan de fick miljötillståndet har kunnat satsa mera och det har gett resultat i kraftiga volymökningar.

Lyckas Krönleins med att fortsätta med volymökningarna så blir nuvarande lokaler för små år 2011. Därför vill de om de får möjlighet flytta ut till tomten på det nya industriområdet där Nissastigen korsar E6:an. Den tomten har kommunen reserverat i snart ett decennium.

Om kommunen inte går med på Krönleins krav på en förlängd reservation tycker Carl Krönlein att kommunen motarbetar kommunens verksamhet, och att de förhindrar en möjlig expansion.