LAHOLM

Bonde bryter mot djurskyddslag

Grisbonden Per Karlsson från Eldsberga söder om Halmstad tänker bygga om ett av sina grishus efter dansk standard och därmed bryta mot svenska djurskyddsregler.

Per Karlsson gör det som en protest mot de svenska reglerna för offentlig upphandling, som gör att kommuner och landsting köper till exempel danskt kött (istället för svenskt) - eftersom man i Danmark har lägre krav på djurskötsel och därför också kan erbjuda lägre priser.

– Det måste till en ändring nu. Det kommer att bli en rättsligprövning nu och det ska bli mycket intressant att se hur den faller ut, säger Per Karlsson, grisuppfödare.

Han är alltså väl medveten om att han kommer att bli anmäld enligt djurskyddslagen. Han är också medveten om att han kan bli fälld. Men, en fällande dom för brott mot djurskyddslagen är ett milt straff jämfört med det som håller på att hända på grund av den svenska lagstiftningen, säger Per Karlsson.

– Vi har haft en konstant miskande produktion av grisar i Sverige i tio år för att vi har en lagstiftning som inte går i takt med övriga Europas, säger Per Karlsson.

Det är inte en friare djurskyddslag som Per Karlsson vill ha. Han vill att kommuner och landsting ska ha samma regler när de gör upphandlingar av livsmedel, som grisproducenterna har när de föder upp sina djur.

I ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt meddelar han att han tänker bygga om ett grishus efter danska standard den 1 januari nästa år. Om inte statsministern gör något åt situationen

Men blir det ingen lagändring bygger han om, och då kommer hans grisar att få det sämre.