Varberg

Nitescu kvar som kulturchef

Den hårt kritiserade kulturchefen i Varberg Mircea Nitescu sitter kvar på sin tjänst under hösten. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att arbeta efter en handlingsplan för hur arbetsmiljön på förvaltningen ska förbättras.

Handlingsplanen om hur den dåliga arbetsmiljön på förvaltningen ska förbättras presenterades på måndagen när kulturnämndens arbetsutskott höll ett extra möte.

Planen innebär att det till hösten kommer att sättas in professionellt stöd för både medarbetare och chefer för att förbättra arbetsmiljön på Kultur- och fritidsförvaltningen i Varberg.

Det kommer att genomföras med både externa och interna konsulter, säger kulturnämndens ordförande Harald Lagerstedt.

Tidigare har kulturförvaltningens kanslipersonal i ett gemensamt uttalande sagt att deras förtroende för kulturchefen är förbrukat. Totalt 9 av 15 på kansliet ser det som helt omöjligt att samarbeta med Nitescu.

– Jag tar deras kritik på fullaste allvar. Men kontentan av den här rapporten är att vi ska jobba så här och vi vill ge det en chans och så får vi se hut långt vi kommer med det. Sen får se hur långt vi kommer med det, säger Harald Lagerstedt.