VARBERG

Sjukhuset anmäler sig själva

En äldre patient som remitterats till akuten i Varberg prioriterades för lågt vilket ledde till patientens död. Nu har sjukhuset i Varberg gjort en anmälan till socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Patienten hade blodbrist och var andfådd och remitterades därför av en allmänläkare till sjukhusets akutmottagning. Sjuksköterska där prioriterade först patienten lågt, senare gjorde man om prioriteringen och en läkare kollade patienten som dog strax därefter.

Akutmottagningen har nu skärpt rutinerna för liknande bedömningar av patienter.