Halland

Anhöriga utan brottsersättning

Föräldrar och ett syskon till en man från Väröbacka som mördats i Göteborg har inte rätt att få ersättning från Brottsofferfonden. 

Det är Brottsoffermyndigheten som ännu en gång avslagit de anhörigas ansökning, och därmed står tidigare fattade beslut fast från förra hösten. 

Familjen får ingen ersättning med motiveringen att mannen skulle haft kopplingar till en kriminell organisation och alltså uppträtt på ett sådant sätt att han utsatt sig för en ökad risk att bli skadad.