HALMSTAD

Lv6 kritiseras för påtryckningar

Värnpliktsrådet kritiserar Lv6 i Halmstad för att en officer försökt påverka vilka de värnpliktiga skulle välja som sina förtroendevalda. Det framgår en rapport som Värnpliktsrådet skrivit efter ett besök på förbandet.

Vid den information som de värnpliktiga fick inför årets val av förtroendevalda hade den officer som höll i informationen uttryckligen sagt vilka han skulle vilja se som förtroendevalda.

"Det är helt oacceptabelt att en officer så tydligt påverkar valet av förtroendevalda" skriver Värnpliktsrådet.

Både medinflytandeofficeren och bataljonschefen höll med om kritiken och har lovat bättring till nästa val av förtroendevalda till Värnpliktsrådet från Lv6.