Hallandsbonde leder grisuppror

Ett grisuppror är på gång i landet. Ett 20-tal grisproducenter från hela landet sluter upp bakom Per Karlsson från södra Halland som vill bygga ett av sina grishus enligt danska regler.

Grisuppfödaren Per Karlsson från södra Halland kommer att bygga enligt dansk modell i ett av sina grishus. Han gör det som en protest mot de svenska reglerna för offentlig upphandling. Han har också fått med med sig omkring 20 andra grisproducenter i landet som alla vill att det ska ställas samma krav på de livsmedel myndigheter upphandlar, som på de livsmedel svenska bönder producerar

– Det här behöver ske i flera olika län så att det kommer upp på flera olika länsstyrelser, säger Per Karlsson.

Per Karlsson och de andra grisproducenterna vill få regeringen att ändra reglerna för offentlig upphandling. De menar att Sverige inte kan producera livsmedel efter en den unika djurskyddslagstiftning som vi har här utan att ställa samma krav på de livsmedel som stat, landsting och kommuner köper in. Svenskt kött blir dyrare eftersom bönderna har hårdare regler att följa och danskt kött tillexempel, blir billigare. Därför ska de alltså bygga om delar av sina grisstallar så att de följer dansk standard.

Enligt Per Karlsson kommer alla att försöka genomföra förändringarna under första kvartalet nästa år för att demonstrationen ska få så stor effekt som möjligt.

Länsveterinären i Halland, Dag Hultefors menar att Per Karlsson tar en stor risk genom att göra så:

– Rättar han sig inte efter svensk djurskyddslagstifning så är ju vi skyldiga att agera. Det finns tydliga regler i djurskyddslagstiftningen som ytterst kan leda fram till ett djurförbud. Det tror jag inte han känner att han är beredd att ta.

Men så långt tror inte Pär karlsson att det kommer att gå. Han planerar att föda upp två omgångar grisar enligt dansk modell och sedan sälja dem. Länstyrelsen kan dock redan i ett tidigare skede, innan han kan få djurförbud, omhänderta de grisar som drabbas av ombyggnaden. En risk som Per Karlsson gärna tar:

-Om länsstyrelsen skulle vara snabbare än en gris växer så får det ske.