Varberg

Myndighet ifrågasätter Ringhals

 Strålsäkerhetsmyndigheten överväger att sätta i Ringhals under särskild tillsyn. Anledningen är att kärnkraftverket har rapporterat en stor mängd incidenter under en tid.

En av två allvarliga incidenter inträffade i slutet av förra året med styrstavarna i en reaktor. Den klassades i kategori ett på en tregradig skala.

Ett beslut om särskild tillsyn är ovanlig åtgärd som innebär att det ställs högre krav på rapportering och säkerhetskotroller.

Ett eventuellt beslutet om särskild tillsyn meddelas sannolikt på onsdagsförmiddagen samband med att Strålsäkerhetsnämnden väntas ge tillstånd för återstart av reaktor 1 som haft översyn i sommar.