Halland

Kraftig ökning av viltolyckor

Antalet trafikolyckor med vilt inblandat har ökat med 30 procent i Halland under årets sex första månader jämfört med samma tid förra året. Varje dag har det i genomsnitt inträffat fyra viltolyckor.

Vanligast är påkörningar av rådjur och älg, men den största ökningen av kollisioner har skett med vildsvin. Sedan årsskiftet har polisen fått rapporter om 53 påkörningar av vildsvin vilket är en fördubbling sett till samma tid fjol.